Нүүр     Сайтын бүтэц     Харилцах хаяг
 
Нүүр » Бидний тухай » Гүйцэтгэх удирдлага
Share |
 
 
 
Бидний тухай
 
Эрхэм зорилго
Байгууллагын танилцуулга
Төлөөлөн удирдах зөвлөл
Гүйцэтгэх удирдлага
Санхүүгийн үзүүлэлт
Шагнал & Үнэлгээ
Ёс зүйн дүрэм
Харилцах хаяг
 
 
 
 
Гүйцэтгэх удирдлага

Гүйцэтгэх захирал Нэргүйн УНДРАХ

Зээлийн газрын захирал Бямбаагийн НАРАНГЭРЭЛ

Санхүү, бүртгэлийн газрын захирал Мягмаржавын ОДОНЧИМЭГ

Тусгай активийн газрын захирал Даваабямбын БАТТӨГС

Маркетингийн газрын захирал Дарамбазарын ЭНХБААТАР

 

Байгууллагын бүтэц

 

 

      Засаглалын бүтэц

Нэткапитал санхүүгийн корпораци нь Монгол улсын хуулийн дагуу хязгаарлагдмал хариуцлагатай компаний хэлбэрээр үйл ажиллагаа явуулдаг. Компаний удирдах дээд байгууллага нь Хувь нийлүүлэгчдийн хурал (ХНХ) бөгөөд ХНХ-аас Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийг (ТУЗ) томилон ажиллуулдаг. ТУЗ нь компаний стратеги төлөвлөгөө, бодлогын чиг үүргийг тодорхойлогч удирдах байгууллага. ТУЗ-аас Гүйцэтгэх захирлыг томилон ажиллуулдаг ба компаний өдөр тутмын үйл ажиллагааг Гүйцэтгэх захирал удирдан явуулдаг. ТУЗ нь компаний стратегийн тухайн чиглэлд үйл ажиллагаа явуулах удирлагын хороодыг ажиллуулдаг, тухайлбал компаний стратеги төлөвлөгөө бодлогын хэрэгжилтэд хяналт тавих Удирдлагын хороо, эрсдэлийн хэм хэмжээг хангаж ажиллуулах үүрэг бүхий Эрсдэлийн удирдлагын хороо, зээлийн бодлого, журмыг тодорхойлогч, хэрэгжилтэд хяналт тавих үүрэг бүхий Зээлийн хороо, компаний дотоод хяналтыг хөгжүүлэх, хяналт тавих, гадаад аудиттай холбогдож ажиллах үүрэг бүхий Аудитын хороодоос гадна яаралтай асуудлуудыг шийдвэрлэх ажлын хэсгийг Гүйцэтгэх захирал томилон ажиллуулдаг.