Нүүр     Сайтын бүтэц     Харилцах хаяг
 
Нүүр » Бидний тухай » Ёс зүйн дүрэм
Share |
 
 
 
Бидний тухай
 
Эрхэм зорилго
Байгууллагын танилцуулга
Төлөөлөн удирдах зөвлөл
Гүйцэтгэх удирдлага
Санхүүгийн үзүүлэлт
Шагнал & Үнэлгээ
Ёс зүйн дүрэм
Харилцах хаяг
 
 
 
 
Ёс зүйн дүрэм

-Нээлттэй шударга харилцаж, ёс зүйн хэм хэмжээг баримтлана.

-Харилцагчаа байнга мэдэрч илүү чанартай үйлчилгээг хүргэхийг эрмэлзэж ажиллана.

-Ажилчиддаа үр бүтээлтэй, өгөөжтэй ажиллах, суралцах орчинг бүрдүүлнэ.

-Хурдтай, багаар нягт ажиллах бөгөөд ажлын гүйцэтгэл хүн бүрт тодорхой байна.

-Харилцагчийн аливаа нууц мэдээллийг хүндэтгэн, нууцыг чанд хадгална.

-Нийгэмдээ хувь нэмрээ оруулж, нийгмийн үүрэг хариуцлагаа ухамсарлан ажиллана.