Нүүр     Сайтын бүтэц     Харилцах хаяг
 
Нүүр » Мэдээ
Share |
 
 
 
Мэдээ
 
 
 
 
 
Таны 4 боломж. Ажлын 8 цагт зээл авах боломж, Давтан зээлийн хэмжээ өндөр, Барьцаа хөрөнгийн үнэлгээ 70%.
 
Огноо: 2011-05-05
 

      Таны 4 боломж.

-       Ажлын 8 цагт зээл авах боломж,

-       Давтан зээлийн хэмжээ өндөр,

-       Барьцаа хөрөнгийн үнэлгээ 70%,

-       Давхар зээлтэй байх боломж.

Манай зээлийн бүтээгдэхүүний дээрх боломжууд нь харилцагчдын хамгийн чухал, зээл авахад гол нөлөөлдөг хүчин зүйлүүд байдаг тул өөр санхүүгийн байгууллагаас зээл авч чадахгүй хүмүүс ч үйлчлүүлэх боломжтой.

Ямарч төрлийн зээлийг зөвхөн харилцагчаас хамааран тэдний үйл ажиллагааг дэмжсэн, богино хугацааны яаралтай хөрөнгө оруулалт хийхэд нь туслах, дэмжих зорилгоор ажлын туршлага сайтай эдийн засагч нар ажлын 8 цагт багтаан зээл олгож түргэн шуурхай үйлчилдэг.

Зээлийн эргэн төлөлтөө хэвийн төлж байгаа харилцагчдаа урамшуулан давтан зээл авахад нь зээлийн хэмжээг тэдний зориулалт болон барьцаа хөрөнгөнөөс нь хамааран нэмж олгож байна.

Хуучин машины зээл болон машинаа хадгалуулаад зээл авч байгаа тохиолдолд барьцаа хөрөнгийг аль ч санхүүгийн байгууллагаас өндөрөөр 70 хувь хүртэл үнэлэн зээл олгодог.

Банкинд зээлтэй санхүүгийн байгууллагаас зээл авч чадахгүй байгаа иргэн байгууллагад зөвхөн барьцаа хөрөнгийг нь үнэлэн зээлийн төлөлт нь хэвийн тохиолдолд зээл олгож байгаа нь харилцагчдад ихээхэн таашаагдаад байна.

 

« Бусад мэдээ