Нүүр     Сайтын бүтэц     Харилцах хаяг
 
Нүүр » Бүтээгдэхүүн & үйлчилгээ
Share |
 
 
 
Бүтээгдэхүүн & үйлчилгээ
 
Хэрэглээний зээл
Бизнесийн зээл
Лизинг
Хуримтлал
Валют арилжаа
Санхүүгийн зөвлөгөө
 
 
 
 
Бүтээгдэхүүн & үйлчилгээ

Нэткапитал нь зээл, лизинг, хуримтлал, валют арилжаа, хөрөнгө оруулалт санхүүгийн зөвөлгөө гэсэн 5 төрлийн багц бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг харилцагчидаа санал болгож байна.

Байгууллагдсан цагаасаа эхлэн бид санхүүгийн үйлчилгээнд хамрагдаж чаддаггүй жижиг бизнес эрхлэгчид, иргэдэд бичил санхүүгийн үйлчилгээг хурдан шуурхай, уян хатан, шинэлэг хэлбэрээр хүргэхийг зорьж ажиллаж байна.

Бид жижиг бизнес эрхлэгчид, иргэдийн санхүүгийн үйлчилгээнд хамрагдаж чадахгүй шалтгаан, тэдгээрийн нөхцөл байдал, хэрэгцээ, шаардлагыг судалсаны үндсэн дээр тэдгээр хүмүүс нь тогтвортой орлогоо нотлох баримт байхгүй, барьцаалах үл хөдлөх хөрөнгөгүй эсвэл богино хугацааны санхүүгийн хүндрэлд орсон байдгийг олж тогтоосон.

Иймд бид уг асуудлуудыг шийдвэрлэсэн хөдлөх хөрөнгө барьцаалсан, орлогоо баримтаар нотлож чаддаггүй, богино хугацааны санхүүгийн хүндрэлийг санхүүжүүлэх бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг шинэлэг хэлбэрээр зах зээлд гаргасан нь харилцагчдийн хэрэгцээ шаардлагыг хангасан бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ болж чадсан.