Нүүр     Сайтын бүтэц     Харилцах хаяг
 
Нүүр » Манай технологи » Хүний нөөц
Share |
 
 
 
Манай технологи
 
Хүний нөөц
Шинэ санаачлага
Мэдээллийн технологи
Сургалтын орчин
Түншлэл
 
 
 
 
Хүний нөөц

Манай компанийн ажилтан бүр байгууллагын салшгүй нэг хэсэг бөгөөд өөрийн мэдлэг чадвараа бүрэн дайчлан компаний хөгжилд хувь нэмрээ оруулах, эргээд тухайн ажилтан компаний ашиг орлогоор хувь хүртэх ёстой гэж үздэг нь Нэткапитал санхүүгийн корпорацийн хүний нөөцийн бодлогын суурь үзэл санаа юм.

Бид хүний нөөцийн үйл ажиллагааг байгууллагын хөгжил болон хүний хөгжилтэй уялдуулан холбож, байгууллагын хүний нөөцийн хэрэгцээг тодорхойлох, нөхөн хангалтыг зохион байгуулах, ажилтан сонгож авах, ажилд сургаж дадлагажуулах, соёл боловсролыг нь хөгжүүлэх, ажилтны хөдөлмөрийн үйл ажиллагааг үнэн зөв бодитой үнэлэх, цалин урамшууллыг тогтоох, зэрэг асуудлуудад анхаарлаа хандуулж  ажилладаг.