Нүүр     Сайтын бүтэц     Харилцах хаяг
 
Нүүр » Бүтээгдэхүүн & үйлчилгээ » Бизнесийн зээл
Share |
 
 
 
Бизнесийн зээл
 
Бичил бизнесийн зээл
Жижиг бизнесийн зээл
Дунд бизнесийн зээл
Үйлдвэрлэлийн зээл
Хөдөө аж ахуйн зээл
 
 
 
Бизнесийн зээл

Манай зорилтод зах зээл нь худалдаа үйлчилгээний салбарт бичил болон жижиг бизнес эрхлэгчид байна. Мөн бид үйлдвэрлэл, хөдөө аж ахуйн зориулалтаар зээл олгож байна. Жижиг бизнес эрхлэгчид нь эргэлтийн хөрөнгөө нэмэгдүүлэх, гэрээний төлбөр төлөх, банкны зээл төлөх, хашаа байшин орон сууцны засвар, автомашины засвар хийх, түүнчлэн шинэ бизнес эхлэх, гаалийн татвар төлөхийн тулд бидний зээлийг ашигладаг.