card
Ковер
БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ТУХАЙ

2012 оноос хойш үйлдвэрлэсэн Land Cruiser 200, Lexus 570, RX, Harrier, Highlander зэрэг SUV ангиллын автомашин худалдан авах болон барьцаалж бизнесийн болон хэрэглээгээ санхүүжүүлэх зориулалтын зээл.


БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ НӨХЦӨЛ

Барьцаат зээл

ЗЭЭЛИЙН ХЭМЖЭЭ

ХҮҮ

ХУГАЦАА

УРЬДЧИЛГАА

БАРЬЦАА

100.0 сая төгрөг хүртэл

2.5%-3.3%

3-36 сар

-

Автомашин

 

Дугаартай атвомашины лизинг

ЗЭЭЛИЙН ХЭМЖЭЭ

ХҮҮ

ХУГАЦАА

УРЬДЧИЛГАА

БАРЬЦАА

100.0 сая төгрөг хүртэл

2.5%-3.3%

3-36 сар

30%

Автомашин
БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ
  • Цахим үнэмлэх
  • Оршин суугаа газрын нотлох баримт
  • Орлого нотлох баримт
  • Бусад /шаардлагатай тохиолдолд/
ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА
  • Насанд хүрсэн байх
  • Монголбанкны ЗМС ангилал буураагүй
  • Улаанбаатар хотод тогтмол оршин суудаг байх